INVIGNING RADIO NORDEN!

Anmäl ert deltagande senast 30/1 till [email protected]

http://www.radionorden.org/

Maria Kanervas foto.