Föreningen Norden Ådalens Policy

Föreningen Norden Ådalens övergripande policy (1)

Föreningen Norden Ådalens övergripande policy

Föreningen Norden Ådalen har som ändamål att främja och stärka det nordiska och internationella samarbetet mellan medlemmar, organisationer, kommuner, myndigheter och företag.

Verksamheten bedrivs självständigt utifrån de gemensamma principerna som gäller för det nordiska sam- och vänskapsarbetet inom Föreningarna Nordens Förbund och Norden, svensk förening för nordiskt samarbete.

Norden Ådalen ideellförening ska arbeta mot all form av diskriminering på grund av ålder, religion, etnicitet, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande uttryck eller sexuell läggning.

Alla medlemmar och aktiva i föreningen har lika värde och ska ges möjlighet att delta på lika villkor inom vår verksamhet.

Norden Ådalen tar avstånd från allt användande och innehav av droger. Vi arbetar aktivt för att alkohol och droger inte ska förekomma i vår förening eller vid våra aktiviteter.

Norden Ådalen är ingen idrottsförening men tar ändå avstånd till användande av doping. Vi vill vara en drogfri förening som erbjuder aktiviteter och projekt av hög kvalité.

12239885_10153431447714748_7690885238837907069_nVarje år ses vår policy över och revideras om det behövs.