Ådalen

Ådalen

Om föreningen

Föreningen Norden Ådalen bildades 1 januari 2012. Vi har som ändamål att främja och stärka det nordiska och internationella samarbetet mellan medlemmar, organisationer, kommuner, myndigheter och företag. Verksamheten bedrivs självständigt utifrån de gemensamma principerna som gäller för det nordiska sam- och vänskapsarbetet inom föreningarna Nordens Förbund och Norden, svensk förening för nordiskt samarbete.

Här kan du läsa mer om vår styrelse.