Föreningen Norden Ådalens Policy

Föreningen Norden Ådalens övergripande policy (1) Föreningen Norden Ådalens övergripande policy Föreningen Norden Ådalen har som ändamål att främja och stärka det nordiska och internationella samarbetet mellan medlemmar, organisationer, kommuner, myndigheter och företag. Verksamheten bedrivs självständigt utifrån de gemensamma principerna som gäller för det nordiska sam- och vänskapsarbetet inom Föreningarna Nordens Förbund och Norden, svensk […]